HR-communicatietool XPE

XPE vergrootte haar betrokkenheid met medewerkers en kandidaten

20

Een grotere betrokkenheid met haar kandidaten en medewerkers: het was voor HR-dienstverlener XPE Group de uitdaging om zich te weren voor de War for Talent. HRlinkIT integreerde, van opzet tot afwerking, een centrale tool voor de communicatie waarmee XPE nu haar doelstellingen realiseert. 

Bij XPE verliep de communicatie nog via te veel kanalen, en vaak slechts in éénrichting. Daardoor liepen professionals verloren.

Talent vinden blijft voor XPEals intermediair een enorme uitdaging. Daarom wilde de organisatie in elk vanhaar business units uitmunten in toegankelijkheid met oog voor het individuachter de CV. Een kandidaat moet zich aangesproken voelen en binding krijgenmet een (potentiële) werkgever.

 XPE wil voortdurend meeevolueren met de vele veranderingen op de markt in kader van Talent Acquisitie enniet vastroesten in een tool die dit niet kan. Flexibiliteit was dus een van defocuspunten.

De specifieke kennis van de HR-sector enproject sourcing markt is één van de grote sterktes van HRlinkIT. De snelheidvan communicatie en output is bij de beste in de markt. Overleg gebeurt to thepoint en in wederzijds vertrouwen.”

Oplossing

Er werd een full responsive portaalsite ontwikkeld, rechtstreeks gekoppeld aan het achterliggende ATS(Applicant Tracking System). Rollen en rechten op de portal blijvengecentraliseerd binnen het ATS. Deze, in de huisstijl van de verschillende business units gebrande communicatieportal, geeft XPE demogelijkheid om:

  • Intensief en direct te communiceren metkandidaten/medewerkers
  • Nieuwsberichten & events kenbaar te maken
  • Vacatures te verspreiden
  • Referral acties op te zetten
  • Videorecruitment te integreren

We werken al enkele jaren samen met HRlinkIT aan de uitbouw van de corporate HR recruitment tool en database. Voor ons is HRlinkIT in die tijd gegroeid van IT supplier tot een strategische technische partner, die ons intensief begeleidt in onze bedrijfsontwikkeling.

Kandidaten en medewerkers kunnen van hun kant:

  • Hun eigen profiel aan te passen
  • Contact op te nemen met hun specifieke business owner
  • Te solliciteren op vacatures
  • Nieuwsberichten / Blogposts / Tweets te lezen
  • Met deze portaalsite heeft XPE de basis gelegd om verder talent te vinden, verleiden, boeien en betrekken.

Bijde opbouw van de candidate portals voor onze verschillende huismerken zat HRlinkIT van opzet tot aflevering mee in de project cockpit. Naast het technisch framework, hebben ze ook oog voor de arbeidsmarktonwikkelingen en technische evoluties op langere termijn."

WouterVerpoestSolution Expert+32 (0)9 298 04 99Stel een vraag
Top