Investeer slim in recruitmenttechnologie met het 3 Horizons model

15 juli 20197

Dat de technologische uitdagingen op het vlak van talent acquisitie in de toekomst groot zullen zijn, is duidelijk. Maar hoe begin je nu aan het opzetten van een goede technologische architectuur die je doelstellingen ondersteunt?

Wanneer je start met een digitaliseringsproject is het eerst en vooral belangrijk om je verwachtingen over het nieuwe technologische landschap helder te hebben. Wat is de huidige situatie? Wat is de gewenste situatie? Het 3 Horizons-model kan hierin ondersteunend werken en je innovatiestrategie tastbaar maken. 

3 Horizons model

Horizon 1

Hier ligt de focus op het doorvoeren van proces- en technologische verbeteringen die erop gericht zijn om bestaande processen te optimaliseren, of met andere woorden op procesinnovatie. Nadenken over procesinnovatie kan je doen door in kaart te brengen wat je actuele processen zijn, wat de sterktes en zwaktes in deze processen zijn, hoe je ze kan optimaliseren door processen anders te definiëren en hoe technologie deze processen nu reeds ten goede ondersteunt en wat hierin nog kan verbeteren.

Horizon 2

Hier ligt de focus op het ondersteunen van businessinnovatie: op basis van gekende en voorspelbare evoluties in de markt bepaal je je visie en strategie op het vlak van talent acquisitie. Je definieert wat hierin belangrijk is om je in de toekomst te kunnen onderscheiden van je concurrenten.

Horizon 3

Hier ligt de focus op disruptieve innovatie. Hoewel veel organisaties verwachten dat technologische vernieuwing disruptieve innovatie met zich mee zal kunnen brengen, is dit vaak een utopie. Deze derde horizon heeft immers betrekking op nieuwe ontwikkelingen in de markt, waarvan de impact op talent acquisitie nog te weinig duidelijk is om er reeds op de juiste manier op in te kunnen spelen. Hier is het dus voornamelijk zaak om de tendensen op de markt goed op te volgen om - zodra er zich opportuniteiten voordoen die een meerwaarde hebben voor je business - vlot initiatief te kunnen nemen.

Op alle 3 horizons inzetten

Van belang voor het maken van de juiste technologische beslissingen is om een duidelijk zicht te hebben op de visie en strategie van je organisatie (horizon 2) en je huidige businessprocessen te analyseren (horizon 1): wat verloopt goed, wat niet en waarin kan/moet technologie een rol spelen om je processen te optimaliseren? Daarnaast moet je nieuwe tendensen opvolgen om snel in te spelen op nieuwe technologie die een meerwaarde kan bieden voor je business (horizon 3). Om langetermijn continuïteit te kunnen bereiken, zouden organisaties in alle 3 horizons tegelijk initiatieven moeten ontwikkelen.

Blueprint 

Deze inzichten vormen de basis voor het beschrijven van je 'to be'-processen en de belangrijkste basisprincipes waaraan je technologische oplossing moet voldoen. Als resultaat hiervan kan je een technologische blueprint uitwerken die de leidraad zal vormen voor de technologische keuzes die je nu en in de toekomst zal maken. 

Next step? Lees hoe je je recruitmenttechnologie in de volgende fase slim kiest en integreert in de whitepaper.

Top