Yachtplaza.nl: digitale marktplaats

YachtPlaza.nl is dé directe klik bij tijdelijke opdrachten

9

Inspelen op een steeds evoluerende markt: YachtPlaza deed het. Met yachtplaza.nl werd een online full responsive marktplaats gecreëerd waar freelancers en opdrachtgevers elkaar ontmoeten.

Uitdaging

YachtPlaza wilde de marktplaats van de toekomst creëren. Een platform waarop freelancers en bedrijven zich kunnen aanmelden en onderling in contact treden over opdrachten.

Het volledige wervingsproces moest online kunnen verlopen, zonder tussenkomst van de medewerkers van YachtPlaza. Via een centrale webbased tool zou het hele proces van registratie tot contractonderhandeling digitaal gebeuren.

Het team van YachtPlaza wilde vanuit hun vertrouwde en huidige systeem, het proces en de data kunnen opvolgen en faciliteren waar nodig. 

De betrokkenheid, het enthousiasme en de technische- en inhoudelijke kennis van HRlinkIT viel meteen op door hun actieve manier van meedenken.”

Oplossing 

  • www.yachtplaza.nl werd ontwikkeld: een online full responsive marktplaats voor freelancers.
  • Via YachtPlaza kunnen freelancers en opdrachtgevers zich eenvoudig registreren en zo kenbaar maken aan elkaar. Hun gegevens komen rechtstreeks in het ATS-systeem van YachtPlaza terecht.
  • De kwaliteit van de profielen en opdrachten is van groot belang: zowel freelancers als opdrachtgevers zijn pas zichtbaar op de portal als ze aan vooraf opgestelde criteria voldoen.
  • Het volledige registratie- en aanwervingsproces verloopt tot de contractonderhandeling online op YachtPlaza. De medewerkers van YachtPlaza zelf hoeven dus niet rechtstreeks tussenkomen. De opvolging, rapportage en facilitatie gebeurt eenvoudig door de medewerkers vanuit hun vertrouwde omgeving.
  • De architectuur van de portal werd zo dynamisch mogelijk opgesteld om optimaal te kunnen inspelen op nieuwe tendensen en technologieën. Zo blijft de Marktplaats mee evolueren met een veranderende rekruteringswereld.

HRlinkIT is duidelijk in staat oplossingen voor te stellen bij problemen of vragen. Ze doen er alles aan om onze wensen te vervullen en met ons bedrijf mee te bewegen."

WimVan MeerbeeckManaging Director+32 (0)9 298 04 99Ask a question
Top